Would you like to continue shopping in English store?

Continue to English store Stay in Finnish store

Energiateollisuus

Energiateollisuus

Exel Composites tiedostaa, että uusien ympäristöystävällisten ja kustannustehokkaiden energiamuotojen etsiminen on yleistynyt ja kiinnostus niitä kohtaan kasvaa edelleen globaalilla tasolla. Kun kaupalliset tuuliturbiinien lavat kasvavat, tarve isoille mutta kevyemmille ja jäykemmille lavoille tulee entistäkin merkityksellisemmäksi. Pultruusiolla tuotettujen osien käyttö ratkaisuna tähän ongelmaan yleistyy ja ratkaisua tarjoavat Exelin lasikuitua ja hiilikuitua yhdistelevät profiilit, joissa käytetään polyesteria, vinyyliesteriä sekä epoksia täyttämään tarkat suunnittelukriteerit. Lisätietoa osoitteesta http://www.exelcomposites.com Home > Segments

Valintaa vastaavia tuotteita ei ole.