Would you like to continue shopping in English store?

Continue to English store Stay in Finnish store

Autoteollisuuden profiilit

Autoteollisuuden profiilit

Autoteollisuuden alalla komposiittimateriaalit ovat edistyksellisiä teknisiltä ja taloudellisilta eduiltaan verrattuna erilaisiin täysmetallirakennelmiin. Jatkuvat prosessit, kuten pultruusio, tarjoavat kaikkein kulutustehokkaimpia ratkaisuja autoteollisuuden alalle täyttäen alan tarpeen yhtenäiselle laadulle ja suurille volyymeille. Kuitukomposiiteilla sekä hybrideillä rakentaminen on käytännöllinen vaihtoehto kevyille metallikonsepteille. Lisää tietoa löydät osoitteesta http://www.exelcomposites.com Home > Segments

Valintaa vastaavia tuotteita ei ole.